Kengetallen & DSO (Dayes Sales Outstanding) 

Er zijn een aantal kengetallen die tot uitdrukking brengen hoe uw onderneming ervoor staat, zoals liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s, gegevens over rendement en verschillende activiteitenratio’s. Bij het bewaken en sturen van geldstromen geven deze kengetallen belangrijke informatie. Een voorbeeld daarvan is de DSO (Dayes Sales Outstanding)-rapportage. Daarin wordt zichtbaar wat de gemiddelde krediettermijn is die u aan uw klanten toestaat. Een hoge DSO wordt vaak veroorzaakt door slecht betalende klanten. Een lagere DSO zorgt voor meer cashflow en vaak een stuk minder krediet bij de bank. Te laat betaald krijgen kost bedrijven namelijk veel geld.

DSO berekening

U kunt uw DSO-ratio als volgt uitrekenen: deel uw debiteurenomzet aan het einde van de maand door de totale maandomzet en vermenigvuldig dit met 30 (uitgaande van de betalingstermijn van een maand). Een score van 30 of minder is bijvoorbeeld prima als u een betalingstermijn van 30 dagen hanteert. U kunt ook eenvoudig onze tool daarvoor gebruiken.

Oplossingen voor een lagere DSO

Client Control neemt uw debiteurenadministratie graag uit handen. Volledig of gedeeltelijk, structureel of tijdelijk, bij u op locatie of bij ons: vrijwel alles is mogelijk. Het proces kan starten met: klant acceptatie, reconciliatie van betalingen en verwerken van storneringen, ontstaan van openstaande posten of het verwerken van openstaande posten na vervaldatum. Wij zijn zeer flexibel en kunnen snel schakelen. Onze werktijden zijn ruim en native speakers in elf talen zorgen ervoor dat we uw debiteuren zelfs in hun eigen taal te woord kunnen staan. Zo bieden we altijd een oplossing die past bij uw organisatie en behoeften.

Kosten uitbesteden debiteurenbeheer

De kosten zijn helder en zullen nooit een verrassing zijn voor u. Wij spreken vooraf een tarief af voor onze werkzaamheden, dat kan zijn per factuur, per klant of een vast bedrag per maand. Om een eerste indruk te krijgen van deze kosten kunt u hier een globale berekening maken.